Schließbleche

Flach-Schließbleche, Türöffner-Schließbleche, mit/ohne Anker


SB2509-F

Flachschließblech ohne Anker

SB3009-F / SB4909-F

Flachschließblech ohne Anker

SB1409-FR

Flachschließblech Riegel

SB2009-FR / SB3009-FR

Flachschließblech Riegel

SB4909-F-Ö

Flachschließblech Öffner

KFV0129

Flachschließblech KFV

IK021 / IK096

Flachschließblech EFFEFF

SB2529-F

Flachschließblech 2 Anker

SB3029-F

Flachschließblech 2 Anker

SB2029-FR

Flach-Riegelschließblech 2 Anker / Riegel